Likepersoner

Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker som er i noenlunde samme livssituasjon. 
Likepersonsarbeidet gir de som har Klinefelter syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet.
Dette arbeidet dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med.
Våre likepersoner skal gjennom egne erfaringer og kunnskaper være en god samtalepartner.

Navn Epost Tlf. Fylke Målgruppe
Solveig Larsen sirenel70@gmail.com +47 901 10 238 Troms Pårørende til gutt 00
Gunn Mandal gumandal@frisurf.no +47 906 11 453 Troms Pårørende til gutt 82
Ann-Karin Myhre hugomyhre@hotmail.com +47 936 83 826 Troms XXXXY
Ole Johan Nilsen olejnil@gmail.com +47 472 47 666 Troms XXY
Olav Wiik Moland olavwm@gmail.com +47 920 31 091 Nordland XXY
Anders S.Bjørlykke asbjorlykke@gmail.com +47 922 29 887 Trøndelag XXY og mosaikk
Sigvard Henriksen sigvardh@ntebb.no +47 405 57 044 Trøndelag XXY
Susann Grønmyr susann@mimer.no +47 907 29 157 Møre og Romsdal Pårørende til gutt 94
Svein Kjøllesdal sveinkjollesdal@gmail.com +47 902 56 760 Møre og Romsdal Pårørende til gutt 94
Kari Velsand kari.velsand@gmail.com +47 977 49 800 Oslo/Akershus/Østfold Pårørende til gutt 91
Christer Spantell christer.spantell@outlook.com +47 920 13 409 Oslo/Akershus/Østfold XXY
Sissel Mona Spantell s.spantell@getmail.no +47 481 95 950 Oslo/Akershus/Østfold Pårørende til gutt 84
Ann Berit Rød-Calliste rod_calliste@hotmail.com +47 472 62 075 Oslo Barn u.15 år
Gørill Skaale Johansen gorill.johansen@ffhs.uib.no +47 416 09 885 Hordaland/Rogaland/Song og Fjordane Fostervannsdiagnostikk
Kate Haaland kate-haa@online.no +47 938 40 425 Hordaland XXYY
Erlend Skaale Johansen erlx@outlook.com +47 900 30 779 Hordaland XXY
Frode Hovden hovden.frode@gmail.com +47 902 00 246 Hordaland XXY
Per Hoftun per.hoft@gmail.com +47 918 29 317 Rogaland XXY

    Likepersoner