Klinefelterforeningen i Norge

Foreningen har som formål:

- Organisere medlemmer med KS og andre interesserte for syndromet, i den hensikt;
- Å utøve rådgivende og opplysende virksomhet til foreningens medlemmer
- Å spre kunnskap i samfunnet generelt og spesielt til helsevesenet, skoler og barnehager.
- Å arbeide for at myndighetene skal få kunnskap, om de spesielle problemene, som syndromet medfølger.
- Foreningen ble dannet i oktober år 2000
Foreningens mailadresse er: kontakt@klinefelter.no

Bli medlem

 

Leder og materialforvalter: Kari Velsand
Lomviveien 6
1364 Fornebu
Tlf: +47 977 49 800
E-mail: leder@klinefelter.no

Nestleder og Sekretær: Solveig Irene Larsen
Ekornveien 22 
9017 Tromsø
Tlf. +47 901 10 238
E-mail: sirenel70@gmail.com

Kasserer: Kirsten M. Pedersen
Gamle Kirkevei 5 E
1617 Fredrikstad
Tlf: +47991 26 482 
Epost: kasserer@klinefelter.no

Web Redaktør: Christer Spantell
Nordbyveien 211
2013 Skjetten
Tlf. +47 920 13 409
E-mail: christer.spantell@outlook.com

Styremedlem: Trine Solheim
Alteidet  
9161 Burfjord
Tlf. +47 465 38 138
E-mail: trine-johansen@hotmail.no

Styremedlem: Sigvard Henriksen
Karjolveien 3B 
7712 Steinkjer
Tlf: +47 405 57 044
Epost : sigvardh@ntebb.no

Varamedlem: Ole Johan Nilsen
langbølgen 2A
9017 Tromsø
Tlf:+47 472 47 666
E-mail: olejnil@gmail.com