Login

Du prøver nå å logge inn på et passordbeskyttet område. For å få tilgang må du være medlem av Klinefelterforeningen og ha betalt kontingenten. På denne siden vil det bli lagt ut tekster om emner som angår våre medlemmer. Ta kontakt på christer.spantell@outlook.com eller sigvardh@ntebb.no for å få tilsendt brukernavn og passord. Husk å oppgi medlemsnummeret.