Om å bli medlem

Medlemskontingenten er kr. 50,00 i året pr. person.

Medlemskap kan tegnes av alle med Klinefelters syndrom, deres pårørende og andre med sosial/medisinsk interesse for syndromet.

Kontingent vedtas av årsmøtet og betales ved innmelding. Medlemskapet fornyes i januar hvert år

Kontakt oss på: kasserer@klinefelter.no

-----------------

 

bli medlem